V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.

Dovolená na statku v oblasti Karneid: túra po planetách

prohlédnout statky ▼
Dovolená na statku v Karneid
Na dovolené na statku v oblasti Karneid budete ubytovaní na statcích, které byly dlouho odkázány jen na sebe. Na některé se je možné dostat po silnici až od 70. let minulého století.

Kolmé stěny, divoký potok a vyčnívající skalní výběžky: Silnice Eggentaler Straße vede soutěskou, která je tak úzká, že se nejeden projíždějící podiví odvaze, se kterou postavili právě tady silnici. Nemusíte však mít obavy. Když si objednáte apartmán v Karneid, v žádném případě nebudete sedět v temné díře. Celé zdejší území se totiž rozprostírá v nadmořské výšce od 235 do 1.680 metrů a všechny statky stojí na hoře Karneider Berg, na návrší a s výhledem na oblast Rosengarten. K území obce patří vesnice Steinegg, Gummer, Kardaun, Blumau a Karneid.

Dovolená na statku v Karneid je jako cestování časem
Že se na území obce Karneid dalo dobře žít i v minulosti, ukazují nálezy ze 7. století před naším letopočtem. Už ve střední době kamenné byla oblast osídlená. Dodnes to dokládají pozůstatky hradiště. V minulých staletích byli sedláci z Karneid odříznutí od zbytku světa, vedly od nich jen prudké chodníky směrem do Bolzana. Proto si sedláci museli sami obstarat vše, co potřebovali ke svému živobytí. Regionální muzeum ve vesnici Steinegg ukazuje, jak tehdy vypadal život na statku. Expozice představuje provázanost sedláků se svým regionem, jejich vztah k přírodě a různá řemesla z dob minulých. Prohlídka je možná jen s průvodcem, koná se denně kromě pondělí.

Proměny času
Dnes už obyvatelé obce Karneid nemusejí spoléhat jen sami na sebe. Od té doby, co je obec napojena na silniční síť, pendluje řada zdejších lidí za prací do Bolzana, blízkého hlavního města provincie. Na dovolené na statku v Karneid už ani nebudete ubytovaní na zcela soběstačném místě. Většina statků se zaměřila na chov dobytka - krávy, prasata, kozy, ovce, slepice a králíci obývají zdejší stáje a pasou se na okolních loukách. Ovoce v domácí marmeládě však stále ještě pochází ze statku. Své malé zahrádky se zeleninou a ovocem se snad žádná jihotyrolská selka dodnes nezřekla.

Túra po planetách
Téměř povinností je během dovolené výlet na hvězdárnu v obci Gummer u Karneid, kde si pod dohledem vyškolených astronomů prohlédnete teleskopem hvězdnou oblohu. Zapálení sportovci se mohou vydat na Planetární turistickou stezku Planetenweg, která představuje v měřítku 1 : 1 miliardě sluneční soustavu. Milovníci cyklistiky se vydají na výlety podél řeky Eisack, které lze spojit s kulturou. Mezi Bolzanem, Kardaun a Blumau se nachází cyklostezka „Umění nezná bariéry“, kterou lemují sochy, sloupky, vlajky a nástěnné malby. Umělecká díla vznikla díky integračnímu projektu, jejich autory jsou umělci z chráněné dílny a děti žijící v obci.

Zemní pyramidy z Karneid
Pokud se ubytujete v apartmánu v obci Karneid, neměli byste si nechat ujít výlet k zemním pyramidám. Takové skalní útvary se nacházejí po celém Jižním Tyrolsku a jsou zvláštním přírodním úkazem. V případě velmi sypké půdy vymývá déšť zeminu až k místům, kde se vyskytují úlomky kamenů. Tak vznikají zemní pyramidy s kamennou stříškou. V oblasti Karneid se nacházejí u vesnic Steinegg a Gummer a lze se k nim dostat po stezce Pyramidenweg.

Ať se voda valí!
Jméno obce Karneid pochází od hradu Karneid stojícího u vesnice Kardaun. Hrad postavený na strmé, nedobytné skále pochází z poloviny 13. století. Dodnes jej tvoří dvorana, hradní věž, obytná věž, kruhová zeď se zdobným cimbuřím a hradní kaple. Ta je zasvěcena svaté Anně a jsou zde k vidění cenné románské fresky. Obývaný hrad je soukromým majetkem. Přesto nabízí komentované prohlídky, které se konají jednou týdně v letních měsících. Podobně zajímavou prohlídkou by mohla být vodní elektrárna v Kardaun. Také zde je možná návštěva jen jednou týdně a za doprovodu průvodce. I v tomto případě se však čekání vyplatí. Vodní dílo začalo fungovat v roce 1929, jednalo se o vodní elektrárnu s nejmodernějším technickým vybavením a nejvyšším výkonem v Evropě.

Proč strávit dovolenou v Karneid?
  • V regionálním muzeu zažijte všední den na statku
  • Hvězdárna ve vesnici Gummer
  • Ani kultura nezůstane stranou: hrady a vodní elektrárny