V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.

Dovolená na statku v obci Freienfeld: rozmanité místo

prohlédnout statky ▼
Dovolená na statku v Freienfeld
Na dovolené na statku v obci Freienfeld se hosté seznámí s rytířskými legendami, vydají se na pouť ke známému poutnímu kostelu „Trenser Mutter“ a také narazí na ohrožené zvířecí druhy.

Freienfeld v údolí Wipptal patří k nejmladším obcím Jižního Tyrolska. Vznikla v roce 1928 spojením vesnic Stilfes a Trens. Spolu s vesnicí Mauls tvoří jádro obce Freienfeld, která zahrnuje celou řadu osad. Rozbíhají se doleva i doprava po údolních stráních. Údolní dno, kterému se také přezdívá Sterzinger Moos (močál), je neobydlené. Během dovolené na statku v obci Freienfeld zjistíte, že toto místo zaujme i přes své mládí bohatou historií.

Dovolená na statku v obci Freienfeld: drama rytířské lásky
Na skalním výčnělku jižně od Sterzingu se tyčí Sprechenstein, hrad ze 13. století. Skládá se z dolního a horního hradu a patří k němu i hradní věž. Je dobře viditelná, má kruhový tvar a představuje nejstarší část celé budovy. Během druhé světové války byl hrad těžce poškozen a později prošel renovací. Za vidění stojí především gotická kaple svatého Erasma s nástěnnými malbami ze 16. Století. Podle legendy obchází v noci hrad Sprechenstein duch rytíře. Z jeho srdce trčí šíp, který ho usmrtil. Žil hlubokou láskou ke své ženě, zabil jej žárlivý rytíř žijící na nedalekém hradu Reifenstein.

Na stopě třem hradům
Hrad Reifenstein stojí naproti Sprechensteinu, pochází z 12. století a přes své pokročilé stáří patří k nejlépe dochovaným hradům Jižního Tyrolska. Také on majestátně trůní na vrcholu skály a na rozdíl od hradu Sprechenstein je možné jej navštívit a zúčastnit se prohlídky. Na dovolené v obci Freienfeld se tak návštěvníci mohou seznámit s hradním životem a s rytířskou kulturou. Třetím kulturním klenotem Freienfeldu je zámek Welfenstein, kterému se říká Maulser Schloss.

Poutníci na cestě k místu „Trenser Mutter“
Freienfeld není jen domovem tří hradů. V jeho malebné hlavní obci Trens se nachází také poutní kostel Maria Trens s poutní stezkou do místa Maria Weißenstein, které je nejznámějším poutním místem Jižního Tyrolska. Od 14. století se jedná o cíl nespočetných poutníků.

Okolo roku 1500 dosáhl příval poutníků svého vrcholu a z plynoucích příjmů byl postaven nový farní kostel v Trensu. Fresky ve farním kostele zobrazují legendu o vzniku tohoto poutního místa. Podle ní měl jeden sedlák v naplavené suti najít sošku Panny Marie. Vzal si ji domů, aby ji mohl uctívat. Do dalšího dne však soška zmizela. Náhle se však objevila v kapličce ve vesnici, vedle farního kostela. Zpráva o zázraku se brzy roznesla po okolí a do vesnice přivedla spoustu lidí, kteří u sochy Panny Marie z Trensu hledali pomoc.

Mekka ohrožených druhů
Hned čtyři biotopy nabízejí rozmanitou flóru a faunu ve Freienfeldu. Také návrší, na kterém trůní hrad Sprechenstein, je biotopem. Kousek od vašeho apartmánu v obci Freienfeld mohou milovníci přírody pozorovat množství zvířecích druhů, například různé motýly. Někteří z nich se dokonce nacházejí na seznamu ohrožených druhů.

Proč strávit dovolenou v obci Freienfeld?
  • Klenoty jako farní kostel ve Stilfes a kostel svatého Osvalda v Mauls
  • 7jamkové golfové hřiště na úpatí hradu Reifenstein
  • Přímý přístup k cyklotrase Mnichov-Benátky a Brenner-Bolzano