V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.
WEB
Back Home
Dovolená na statku v Tauferer Ahrntal

Dovolená na statku v Tauferer Ahrntal - Pokoje k pronájmu nebo apartmány v Jižním Tyrolsku

Na dovolené na statku v údolí Tauferer Ahrntal budete sice ubytovaní v bočním údolí Pustertalu …

…, budete však mít pocit, jako byste byli v úplně jiném světě – plném starých zvyků, uměleckých řemesel a v kontaktu s nekonečnou přírodou. V obcích Sand in Taufers, Mühlwald, Ahrntal a Prettau se nacházejí nejvýše položené statky Jižního Tyrolska, tradice tu jsou i dnes stejně živé jako v minulosti.

Chcete spatřit pilné řemeslníky?
Selská řemesla mají v Jižním Tyrolsku stovky let dlouhou tradici. Jejich rozkvět nastal v 19. a 20. století. Malí sedláci i velkostatkáři neuměli zacházet jen s pluhem a kosou, ovládali také další nářadí. Každý sedlák měl svou vlastní dílnu „Machkammer“. Domkaři, malí sedláci s malým jměním, provozovali řemeslo kvůli přivýdělku. Kromě krajkářství, kterému se věnovaly ženy z obce Prettau, ovlivňovalo po staletí celé údolí ještě jedno (umělecké) řemeslo: Umělecké řezbářství vzniklo z nudy pastýřů v Zillertalských Alpách, kteří dohlíželi na dobytek sedláků z údolí Ahrntal. Z kořenů a větví vyráběli malá umělecká dílka, která pasáci na podzim brali s sebou do údolí, aby jimi vyzdobili selské světnice. Záhy začali ve svých vlastními silami zřízených dílnách „Machkammer“ vyřezávat pracovní nástroje a krucifixy. Oblíbeným motivem řezbářů z údolí Ahrntal vždy byly masky čarodějnic a čertů. Jednomu řezbáři se podle pověsti zjevil ďábel, díky čemuž přesně věděl, jak má jeho vyřezaná maska vypadat. Masky neboli lidově „Larven“ jsou každoročně k vidění během průvodů krampusů. Umělecké řezbářství je úzce spjato s divadelní tradicí. Skupiny herců táhly za zimních večerů od statku ke statku a hráli tak zvané pokojové divadlo. Hráli muži a ke ztvárnění různých rolí používali stejně jako v antice masky. Každá vesnice má i dnes řezbářskou dílnu. Návštěvníci mohou během své dovolené na statku v údolí Tauferer-Ahrntal zakoupit masky nebo jiné vyřezávané předměty a pozorovat mistry tohoto řemesla přímo při práci. Vyřezávané dřevěné slunce se mimochodem stalo symbolem celého údolí Tauferer Ahrntal.

V apartmánu v údolí Tauferer Ahrntal a uprostřed přírodního parku
Přírodní park Rieserferner-Ahrn hraničí na západě s přírodním parkem Hohe Tauern a má rozlohu 31.505 hektarů. Vyznačuje se největším ledovcovým podílem mezi jihotyrolskými přírodními parky. Součástí přírodního parku Rieserferner-Ahrn jsou následující obce: Ahrntal a Prettau, Sand in Taufers, Gais, Percha a Rasen-Antholz. Charakterickým znakem přírodního parku Rieserferner-Ahrn je bohaté vodstvo, o čemž svědčí mnoho horských potoků a jezer, ale také například vodopády Reinbach patřící do obce Sand in Taufers. Během dovolené na statku v údolí Tauferer Ahrntal určitě stojí za zhlédnutí.

Když Usche vytlačí Michla …
… z jeho trůnu: V poslední den posvícení v údolí Pustertal se děje něco neobvyklého v místě Kasern patřícímu k obci Prettau v bočním údolí Tauferer Ahrntal. Zvláštností není datum, ale mnohem více tradiční strom, na jehož špici se tentokrát neobjevuje tradiční mužská postava „Kirschtamichl“, ale jeho ženský protějšek Usche (Uršula). Posvícení se slaví v neděli po 21. říjnu, na den svaté Uršuly. Socha svaté Uršuly jakožto patronky kostela se nachází také v kostele Svatého Ducha v místě Kasern. V údolí Tauferer Ahrntal plyne čas tak trochu jinak. V Jižním Tyrolsku platí, že nejen každé údolí, ale také každá obec a menší osada si během staletí vytvořila a dochovala své vlastní tradice a zvyky.

Proč strávit dovolenou v údolí Tauferer Ahrntal?