V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.

Dlouhá tradice

Historie řemesla v Jižním Tyrolsku

Dlouhá tradice - řemesla v Jižním Tyrolsku
Dobu největšího rozkvětu zažila selská řemesla v čase mezi roky 1800 a 1900. Nezávisle na specializovaných řemeslnících působících ve městech a na venkově provozovali řemesla také malí i velcí sedláci.

Tak zvané „malé domky“ byly obydlím malých sedláků, kteří měli malý majetek a většinou provozovali řemeslo, aby si vydělali na živobytí. Zřídili si malou dílnu, anebo šli „auf die Stör“, neboli vandrovat. Na venkově bylo totiž obvyklé, že řemeslník chodil do domu. Od statku ke statku tak táhli například krejčí, obuvníci a tkalci a nabízeli svou práci. Přicházeli s učněm a tovaryšem a zhotovovali boty i oblečení pro celou rodinu. Odměnou jim bylo nejen jídlo, ale často také obydlí. K tomu na konci podzimu dostávali „Besserung“, naturálie na přilepšenou ve formě mouky, máku nebo chleba. Selka často vařila také v neděli, když byli v domě „putovní řemeslníci“ , aby se dozvěděla, co je kde nového. Řemeslníci přicházeli z velkých dálek, a měli tak mnoho novinek, což bylo vítaným zpestřením na statku. Velcí statkáři s nejméně osmi kusy dobytka a s polem neměli potřebu přivýdělku .
Především v klidných zimních měsících se věnovali řemeslu pro své vlastní potřeby. Každý statek měl proto dílnu, které se říkalo „Machkammer“. Sloužila k vylepšení a opravám selských nástrojů . Kromě toho zhotovovali řemeslníci různé předměty denní potřeby: pletli například košíky k různým účelům, vyráběli hrábě nebo talíře a misky ze dřeva borovice limba.

Zatímco muži pracovali většinou se dřevem, věnovaly se ženy nejčastěji zpracování vlny. Řemeslné dovednosti se pak předávaly z generace na generaci.
> Selské řemeslo - produktové kategorie