V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.
Home
Život na statku
Tradice a zvyky
Uzavřený (dědičný) statek

Uzavřený statek

"Uzavřený" statek

Obraz jihotyrolské krajiny charakterizují rozptýlené usedlosti . Statek tvoří mýtiny s domem, stodolou a okolní pozemky. Pod pojmem statek se tedy v Jižním Tyrolsku rozumí komplex staveb a pozemků, které tvoří jedno hospodářství.Statek je „uzavřený“, pokud jej nikdo nemůže rozdělit a jako celý se také dědí. Ještě během svého života předávají majitelé celou farmu svému následovníkovi.

V roce 1526 zakázaly tyrolské zákony dělení pozemků. Důvodem byla snaha o zachování a k udržení der statků a selských rodin. Ještě během svého života předávají majitelé celý statek svému následovníkovi. V minulosti zůstávali sourozenci na statku jako děvečky a čeledíni anebo se mladí muži osamostatnili jako krejčí, kováři, obuvníci či tesaři. Ženy se provdaly, odešly do města nebo vstoupily do kláštera.
Během fašistické éry byl zákon uzavřených statků zrušen, avšak většina sedláků jej dobrovolně dodržovala i nadále. V 50. letech 20. století se norma dočkala ve formě zemského zákona svého obnovení. Dnes musí ten, kdo statek přebírá, své sourozence vyplatit - jakožto odškodné za to, že vzdávají práva dědit.

Z 19.000 jihotyrolských hospodářství patří asi 11.000 k uzavřeným statkům - to ukazuje na stále živou tradici, která je dnes ještě aktuálnější a důležitější než dříve.