&noscript=1 /> Vše o zemědělství v Jižním Tyrolsku
 
Zemědělství v Jižním Tyrolsku
Zemědělství v Jižním Tyrolsku

Kvalitní venkovský život

Zemědělství

Zemědělství v Jižním Tyrolsku

Zemědělská rozmanitost

Rozmanitost v Jižním Tyrolsku

Krajině v Jižním Tyrolsku dominuje zemědělsky využívaná plocha. Rolníci zdejší krajinu opečovávají po staletí. Obhospodařovávání zemědělských ploch přináší do života zdejších obyvatel i turistů kvalitu.

Krajině v Jižním Tyrolsku dominuje zemědělsky využívaná plocha. Rolníci zdejší krajinu opečovávají po staletí. Obhospodařovávání zemědělských ploch přináší do života zdejších obyvatel i turistů kvalitu.

V porovnání s jinými italskými regiony má zemědělství v Jižním Tyrolsku nadprůměrný význam pro krajinu a společnost.
Z celkové rozlohy Jižního Tyrolska kolem 7 400 km² připadá 4 841 km² na zemědělsky využívanou půdu. K tomu je třeba připočíst lesní plochy.
 

Počet zemědělských provozů – od nejmenších po největší – se uvádí kolem 20 250. Z toho 9 970 patří do oblasti živočišných statků. Louky a pastviny se rozprostírají po celé zemi až do nejstrmějších svahů a nad hranici lesa. V hlavních a bočních údolích je krajina do výšky 1 000 m n. m. charakteristická vinicemi a pěstováním ovoce, které se pěstuje na velkých plochách.
 

Z generace na generaci
Zemědělství v Jižním Tyrolsku tvoří téměř výhradně malé rodinné statky. S cílem zabezpečit a zachovat hospodářství a zemědělské rodiny a čelit zbídačování byl zaveden zemský zákon o "uzavřeném hospodářství". Během svého života převede majitel celé hospodářství na svého nástupce – majetek se nesmí dělit. V Jižním Tyrolsku je takto "uzavřeno" více než 11 000 zemědělských provozů – to svědčí o důležitém legislativním nástroji, který je dnes ještě aktuálnější a důležitější než kdykoli předtím.

Označení statku jako "dědičný statek" je pro majitele uzavřených hospodářství zvláštní poctou a znamená ocenění věrného dodržování zděděného zemědělského majetku. Předpokladem pro to je, že statek byl předáván v rámci jedné rodiny po dobu nejméně 200 let a je obýván a spravován samotným současným vlastníkem.
 

Přivýdělek na statku
Příjmy ze zemědělství často nejsou pro mnoho malých rodinných statků dostatečné. Aby nemuseli vykonávat druhou výdělečnou činnost mimo statek, spoléhají se na další příjmy z hospodářství. Dovolené na statku, přímý prodej zemědělských produktů nebo selský či vinařský šenk jsou již po desetiletí receptem na úspěch pozitivního rozvoje zemědělství v Jižním Tyrolsku..
 

Vize budoucnosti
Zemědělský rozvoj Jižního Tyrolska příštích 10 let má jasně ukázat směr doby a má následující cíle:  Je třeba posílit mnoho rodinných hospodářství a nejvyšší prioritou je ochrana přírody, čisté vody, úrodné půdy a zachování biologické rozmanitosti. Jen tak lze vyrábět prvotřídní produkty a zajistit trvale udržitelné životní prostředí pro budoucí generace..

Přečtěte si více Zpět
Čísla a fakta

Čísla a fakta

Poznejte Jižní Tyrolsko

Poznejte Jižní Tyrolsko

Zemědělství v Jižním Tyrolsku – souhrn

Na kterých svazích v Jižním Tyrolsku převažují vinice, kde žije nejvíce koz a kde jsou nejrozsáhlejší vysokohorské pastviny? Staňte se skutečným znalcem Jižního Tyrolska.

Jižní Tyrolsko
Jižní Tyrolsko všeobecně
osídlená oblast
Ovocnářství a vinařství
Trvalé louky
Horské pastviny a louky
Les
Hory
Řeky a jezera
Ledovce
Rozlehlé pastviny a horské masivy (© Tourismusgenossenschaft San Vigilio-San Martin)
40% plochy provincie
leží přes 2.000 m n. m., s rozlehlými pastvinami a pohořími
Převládají zde smrkové háje (© Eggental Tourismus/Othmar Seehauser)
50% tvoří les
a zalesněné plochy, převládají smrkové lesy
Osídlené oblasti v nízkém pohoří a na dně údolí
Osídlené oblasti
se nacházejí v terasovitém nízkém pohoří a na dně údolí
Zemědělské provozy
Počet zemědělských provozů
žádné
až 100
101 - 200
201 - 300
301 a víc
Rodinný provoz
20.250 malých rodinných provozů
udržuje jihotyrolský venkov při životě
Dovolená na statku pod značkou „Roter Hahn“
Více než 1.600 statků
nabízí dovolenou na statku pod značkou „Roter Hahn“
Regionální přímý prodej
500 inovativních zemědělců
využívá megatrend regionálního přímého marketingu
Hospodářská zvířata
Hospodářská zvířata v %
0 %
až 25 %
26 % – 50 %
51 % – 75 %
76 % a víc
Chov hospodářských zvířat
Chov hospodářských zvířat
se praktikuje hlavně v oblastech s vyšší nadmořskou výškou
Stále živé vysokohorské zemědělství
Vysokohorské hospodářství
je velmi živé a udržitelné a utváří zdejší krajinu
Chov hospodářských zvířat
9.970 rolníků chová hospodářská zvířata,
4.300 z nich produkuje mléko.
Mlékárenství v Jižním Tyrolsku (© Mila)
Produkce mléka
je pro horské zemědělce nejdůležitějším zdrojem příjmů.
Mlékárenské produkty
Vyrábí se zde mléko, sýr,
mozzarella, mascarpone, tvaroh, ricotta i joghurt
Ovce
Vedle skotu
zde chovají také ovce, kozy a haflingské koně.
Dovolená na statku
Přes 1.000 provozů s chovem dobytka
nabízí dovolenou na statku pod značkou „Roter Hahn“
Ovocnářství v %
0 %
až 10 %
11 % až 25 %
26 % až 50 %
51 % a víc
Ovocné sady a plantáže
18.000 ha plochy ovocných sadů,
na nichž se na 99% pěstují jablka
Jihotyrolská jablečná oblast
Jihotyrolská jablečná oblast
je největší uzavřenou oblastí v Evropě
Jablečná oblast (© Leitnerhof Vöran)
Ve výšce 250 – 1.000 metrů n. m.
se v Jižním Tyrolsku nachází oblast pěstování jablek
Pěstování jablek (© Renate Anna Rubner)
Každé 10. jablko,
prodávané v Evropě, je z Jižního Tyrolska
přes 20 odrůd jablek
Přes 20 jablečných odrůd
se pěstuje pro různé trhy.
Golden Delicious
Golden Delicious
je nejpěstovanějším a nejoblíbenějším jablkem
Jablka z Jižního Tyrolska
Na 50 % jablek
se vyváží, z toho 20 % do Německa
Dovolená na statku
Přes 500 ovocnářských statků
nabízí dovolenou na statku a v zeleni pod značkou „Roter Hahn“
Vinařství v %
0 %
až 10 %
11 % až 25 %
26 % až 50 %
51 % a víc
Vinná réva
5.680 ha Jižního Tyrolska
je osázeno vinou révou – vzestupný trend.
Bolzano a okolí (© Tourismusverein Kaltern/Helmuth Rier)
Bolzano a okolí
je hlavní oblastí pěstování ušlechtilého vína
Odrůdy bílého víny v Eisacktalu
Údolí Eisacktal
je především pěstitelskou oblastí bílých odrůd vína
Odrůdy vinné révy v Jižním Tyrolsku
Nejdůležitější odrůdy vinné révy jsou
Vernatsch, Ruländer, Gewürztraminer, Weißburgunder, Chardonnay a Lagrein
Odrůdy bílého vína v Jižním Tyrolsku
64 % plochy vinic
je v Jižním Tyrolsku osázeno odrůdami bílého vína
Lagrein
Lagrein,
stěžějní víno Jižního Tyrolska, je zde doma již více než 1000 let.
Jihotyrolská vína
Národní a mezinárodní průvodci vínem
potvrzují, že jihotyrolská vína patří k nejlepším v Itálii.
Vína z Jižního Tyrolska
40% vín
se z Jižního Tyrolska exportuje do zahraničí
Sklizeň vína
Wimmen
je jihotyrolský výraz pro sklizeň vína
Pergoly a špalíry
Pergola a špalír
jsou pro Jižní Tyrolsko typické pěstitelské systémy na vinicích
Törggelen – Jihotyrolské dožínky
Törggelen
Mladé víno je podáváno s rozmanitými spacialitami pocházejícími přímo ze statku
Dovolená na statku
Kolem 300 vinařů
nabízí dovolenou na statku pod značkou „Roter Hahn“
Zemědělská plocha v %
0 %
až 25 %
26 % až 50 %
51 % až 75 %
76 % a víc
Zemědělsky využívaná plocha v Jižním Tyrolsku
65 % plochy Jižního Tyrolska
tvoří zemědělská půda
Louky a zemědělská půda
Louky a zemědělská půda
jsou roztroušeny po celé zemi
Mléko, jablka a víno
Mléko, jablka a víno
jsou třemi hlavními odvětvími jihotyrolského zemědělství
Seiser Alm (© IDM Südtirol/Clemens Zahn)
Na 1.700 horských pastvin
je přes léto spravováno
Louky
Louky a pastviny v %
0 %
až 10 %
11 % až 25 %
26 % až 50 %
51 % a víc
Zelené plochy v nadmořské výšce přes 1.000 m
Skoro 80 %
zelených ploch leží výše než 1.000 m n.m.
Léto na salaši v Jižním Tyrolsku
90 000 kusů skotu, ovcí a koz
tráví léto na jihotyrolských salaších
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a péče o krajinu
formují Jižní Tyrolsko a vedou k udržitelnému zemědělství
Lesy
Lesní plocha v %
až 10 %
11 % až 25 %
26 % až 50 %
51 % a víc
Lesy v Jižním Tyrolsku (© IDM Südtirol/Clemens Zahn)
Les
pokrývá v Jižním Tyrolsku polovinu území
Smrk jako důležitá surovina (© Eggental Tourismus/Othmar Seehauser)
Smrk
je s podílem 62 % nejvýznamnější dřevinou
Chráněné druhy volně žijících zvířat
Orebice horská, vydra říční nebo výr velký
- v lesích žije mnoho chráněných druhů volně žijících zvířat
Hra s otázkami

Zábavný test

Jaký typ statku jste?

Jdeme na to
Roter Hahn

Zjistěte, který statek vám vyhovuje. Pěknou zábavu!