V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.
Home
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Stav k 25. 5. 2018

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám vysvětlujeme, jak osobní data shromažďujeme, co s nimi děláme, s jakým cílem a jakým způsobem. Kromě toho Vás informujeme o Vašich právech.

Na základě nařízení Evropské unie 2016/679 z 27. dubna 2016, dále jen GDPR, Vám sdělujeme především podle článku 13 a článku 14 následující:

Název organizace a kontaktní údaje právního zástupce:

Název: Südtiroler Bauernbund
Právní zástupce: Dr. Siegfried Rinner
Tel.: +39 0471 999333
Fax.: +39 0471 981171
E-mail: info@sbb.it

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Každá dotčená osoba se může se svými dotazy k tématu ochrany osobních údajů obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
E-mail: datenschutz@sbb.it

Důvod a právní rámec zpracování osobních údajů:

Pokud navštívíte naše internetové stránky, ukládáme určité údaje do Vámi použitého internetového prohlížeče a operačního systému, jako jsou datum a čas Vaší návštěvy, způsob přístupu na stránky (např. jestli jste vstoupili přímo na stránku nebo jste obdrželi chybové hlášení), využívání funkcionalit internetových stránek, případná Vámi zadaná vyhledávací hesla, pravidelnost, s jakou navštěvujete určitou internetovou stránku, označení zjištěných údajů, množství přenesených dat, informace o internetové stránce, z níž jste vstoupili na naše stránky a také o internetových stránkách, na které jste přešli z našich stránek v tom případě, kdy jste klikli na odkaz na naší stránce, nebo pokud zadáte do příkazového řádku vyhledávače na stejné stránce, na které jste si prohlíželi naše internetové stránky. Kromě toho ukládáme z bezpečnostních důvodů - kvůli zjištění a zamezení případných útoků nebo podvodných pokusů - po dobu sedmi dnů Vaši IP adresu a jméno Vašeho internetového providera, název země, ze které vstupujete na stránky, jazyk, ve kterém je stránka zobrazena a délku návštěvy;

Dočasné ukládání IP adresy systémem je důležité z toho důvodu, aby bylo možné provést propojení internetové stránky s počítačem uživatele. Proto musí být IP adresa uchovávaná po celou dobu návštěvy internetové stránky.

Účel:

1. Vaše osobní data, která získáme při Vaší návštěvě našich internetových stránek, používáme tím způsobem, abychom je využili pro spokojenost uživatelů a také abychom ochránili naše systémy před různými útoky.
 
2. Pokud nám předáte Vaše osobní údaje například v rámci registrace nebo sociologického průzkumu, vyplněním kontaktního formuláře, zasláním cenové nabídky nebo naplněním dohody, využijeme je ke zmíněným účelům, za účelem řízení vztahů se zákazníky a k případným obchodním procesům, a to vždy odpovídající měrou.

Právní rámec:
 
1. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází k němu podle právního rámce pro jejich zpracování (podle článku 6, odstavce 1, bodu a) GDPR.
 
2. Ke zpracování osobních údajů za účelem vytvoření nabídky nebo naplnění dohody slouží právní rámec stanovený článkem 6, odstavec 1, bod b) GDPR.
 
3. Jelikož je zpracování osobních údajů kvůli splnění zákonný požadavků naší povinností, jsme k tomuto oprávnění v souladu s článkem 6, odstavec 1, bod c) GDPR.
 
4. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle článku 6, odstavec 1, bod f) GDPR.

Oprávněné zájmy:

Zachování funkčnosti IT systémů, ale také tržní uplatnění našich produktů a služeb a rovněž dokumentace obchodních kontaktů patří mezi naše oprávněné zájmy.

Kategorie příjemců:

1. Google Analytics
2. AddThis
3. Sociální média: Facebook, Twitter, Google+
4. Etracker
5. Facebook-Pixel

Záměr předání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci:

Vaše údaje nepředáme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení:

Data budou smazána, jakmile budou nepotřebná pro námi popsané účely. Detaily naleznete v části věnované Cookies.

Vaše práva:

Můžete požadovat potvrzení, pokud zpracováváme osobní údaje, které souvisí s Vámi. Dále máte právo na opravu nebo smazání Vašich osobních údajů, na omezení jejich zpracování i na odmítnutí jejich zpracování; Máte i právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání souhlasu:

Máte právo odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost spojená se souhlasem se zpracováním až do jeho odvolání.

Právo na stížnost u dozorového úřadu:

Nehledě na jiná právní ustanovení máte právo na stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státu Vašeho bydliště, v místě Vašeho pracovního výkonu nebo v místě domnělého přestupku, pokud jste názoru, že zpracování vašich osobních údajů odporuje GDPR.

V Itálii můžete kontaktovat tento dozorový úřad:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
Fax: (+39) 06.69677.3785
Telefon: (+39) 06.696771
E-mail: garante@gpdp.it
Certifikovaný e-mail: protocollo@pec.gpdp.it

Vymezení osobních údajů:

Nejste povinováni ani zákonně ani smluvně poskytnout nám své osobní údaje. Je však možné, že určité funkcionality internetových stránek souvisejí s poskytnutím osobních údajů. Pokud nechcete osobní údaje poskytnout, může to mít za následek, že některé funkcionality internetových stránek nebudete mít k dispozici nebo budou fungovat jen s omezením.

Sběr dat, které jsou k dispozici internetovým stránkám a uchovávání přihlašovacích dat jsou pro provoz internetových stránek velmi potřebné.

Následující nabídky je možné deaktivovat:

a)    Google Analytics
b)    AddThis
c)    Sociální média: Facebook, Twitter, Google+
d)    Etracker
e)    Facebook Pixel

Výše zmíněná cookies je možné zablokovat na tomto odkazu: Cookie

Automatizované hledání řešení:

Automatizované hledání řešení, včetně profilování podle článku 22, odstavec 1 a 4 GDPR, není plánováno.

Použití údajů k jiným účelům:

Použití Vašich údajů k jiným účelům, než k jakým byly získány, je možné jen po předchozím sdělení a při dodržení článku 6 GDPR.  

Poznámka: Italské prováděcí předpisy doposud nebyly vydány. Nehledě na tuto skutečnost se naše prohlášení o ochraně osobních údajů může kdykoliv změnit přijetím nových evropských pravidel nebo rozhodnutím úřadů spojených s ochrannou osobních údajů. Z tohoto důvodů Vás žádáme, abyste pravidelně kontrolovali, zda nedošlo k aktualizaci tohoto prohlášení.