V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.

Dovolená na statku v obci Salurn: Perché no?

prohlédnout statky ▼
Dovolená na statku v Salurn
Dovolenou na statku v Salurnu strávíte v místech, kde se narodil jeden z nejznámějších dvorních šašků v Německu, skřítek Perkeo.

Perkeo získal své jméno díky oblibě v pití. Na otázku, zda si dá ještě další nápoj, vždy odpovídal „Perché no?“ neboli „Proč ne?“. K tomu potřeboval odolná játra. Perkeo byl pokřtěn jménem Clemens Pankert a když mu bylo 16 let, dostal pozvánku od kurfiřta Karla III. Filipa, aby se přemístil z Falce na jeho hrad Heidelberg. Sloužil tam nejen jako dvorní šašek, ale také se stal strážcem velkého hradního sudu s vínem. Kdo by se uměl lépe zhostit takového úkolu než někdo ze Salurnu? Nejjižnější obec Jižního Tyrolska ležící asi o 30 kilometrů jižněji od Bolzana je místem, kde se pěstuje nejvíc bílého vína v celé provincii a nachází se na Jihotyrolské vinařské stezce. Salurn však může nabídnout více než dobrá bílá vína.

Dovolená na statku v Salurnu: samá šlechta
Salurn, který se poprvé na historické scéně objevil v roce 575, má velmi strategickou polohu. Nedaleko vesnice se údolí Etschtal zužuje do průsmyku „Salurner Klause“. Toto úzké místo dnes tvoří hranici se sousední provincií Trentino a je zároveň německo-italskou jazykovou hranicí. Díky své poloze přišla vesnice brzy k bohatství. Vedla tudy jedna z nejdůležitějších obchodních cest mezi severem a jihem Evropy, Salurn si získal velký význam také díky poštovní stanici. Kromě obchodu a poštovnictví byl Salurn v předchozích staletích známý jako místo, kde se choval bourec morušový. Hospodářský rozkvět vesnice byl pravděpodobně důvodem, proč se tu usadila řada šlechtických rodin. V žádné jiné jihotyrolské vesnici nenajdete podobnou hustotu rodů se šlechtickým původem. Vysocí pánové také natrvalo ovlivnili architekturu Salurnu. Obraz vesnice utvářely šlechtická sídla ze středověku, renesance a baroka. A turisté se tu budou mít podobně jako šlechtici: jako v bavlnce.

Příroda-umění
Kromě hlavní historické obce zahrnuje oblast Salurnu ještě dvě vesnice: Buchholz a Gfrill. Začíná tady mnoho turistických stezek, což nepřekvapí, když uvážíte, že obě menší obce leží v bezprostřední blízkosti přírodního parku Trudner Horn. Protíná jej více než 400 kilometrů značených turistických tras. Jednou z mnoha možností na túru je přitom výstup na Trudner Horn směrem z Gfrillu. Koho naproti tomu kroky z apartmánu v Salurnu zavedou do vesnice Buchholz, může si udělat procházku k zahradě soch umělkyně Sieglinde Tatz-Borgogno z Bolzana. S pomocí 200 skulptur se věnuje tématu „svoboda a harmonie mezi uměním a přírodou“. Nad Buchholzem navíc vede stezka Dürerweg, která začíná v místě Laag, části obce spadající pod Neumarkt, a končí v Salurnu. Své jméno stezka dostala podle známého německého malíře Albrechta Dürera, který v roce 1494 na cestě do Benátek musel absolvovat objížďku právě přes Buchholz, když řeka Etsch opět vystoupila ze břehů a zaplavila cestu. Kdo však nemá k dispozici celý den, ale jen pár hodin, měl by se vydat nahoru k největší pamětihodnosti Salurnu, kterou je hrad Haderburg.

Mytické zdi
Haderburg trůní nad Salurnem a jedná se spíše o zříceninu, avšak překvapivě dobře dochovanou. Hrad byl poprvé zmíněn už v 11. století jako Castellum Salurna. Platil za důležitý kontrolní bod pro přehled a nadvládu nad provozem v soutěsce Salurner Klause. V 16. století ztratil svůj strategický význam a byl zanechán svému osudu. Jeho bílé, zdaleka viditelné zdi, poutaly pozornost cestovatelů i v dalších dobách. Zřícenina se mimo jiné stala součástí pověsti „Starý vinný sklep u Salurnu“ bratří Grimmových. V roce 2003 prošel Haderburg renovací a v jeho šenku se od té doby servírují středověká jídla a konají se tu po celý rok nejrůznější akce.

Návrat Perkea
Další kulturní zajímavostí Salurnu je masopustní průvod „Perkeos Maschggra“, který se koná každý druhý rok v únoru. Perkeo se kvůli průvodu vrací z Heidelbergu zpátky a přebírá na krátkou dobu vládu nad Salurnem. Máchá žezlem a za doprovodu mnoha vozů se svými kumpány oslavně a hlasitě táhne ulicemi vesnice.

Proč strávit dovolenou v Salurnu?
  • Kultura v turistickém ráji
  • Zajímavý Haderburg
  • Oslavy s dvorním šaškem Perkeem