V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.

Dovolená na statku v Bruneck: v srdci údolí Pustertal

prohlédnout statky ▼
Dovolená na statku v Bruneck
Na dovolené na statku v Brunecku budete ubytovaní v Pustertalu či v jeho bočních údolích. V centru údolí Pustertal se setkávají sport, kultura i tradice s modernou, což z Brunecku dělá ideální místo pro vaši dovolenou.

Bruneck leží v nadmořské výšce 838 metrů a tvoří centrum údolí Pustertal. Patří k němu také obce Aufhofen, Dietenheim, Luns, St. Georgen, Stegen a Reischach, městská oblast se tak rozprostírá po celé kotlině. Město Bruneck je hospodářským a kulturním centrem Pustertalu. Nabízí zajímavé staré město, obchody, výborné restaurace, kde servírují nejlepší jídla pustertalské kuchyně. Vesnice patřící k obci Bruneck jsou naproti tomu mnohem klidnější, uchovávají si své tradice. Žijí v nich především sedláci, kteří stejně jako kdysi chovají dobytek a věnují se mléčné výrobě.

Dovolená na statku v Brunecku: na začátku byl hrad
Hrad Bruneck trůní na kopci nad městem. Správní sídlo brixenského biskupa Bruno von Kirchberga se ve 13. století nacházelo ve vesnici Aufhofen, neskýtalo však sebemenší ochranu. Vesnice tu byly už mnohem dříve, vznikly asi v 9. století. Proto nechal biskup Bruno postavit hrad, aby ochránil své panství v údolí Pustertal. Položil tak základní kámen města Bruneck. První domy se objevily na úpatí hradní hory. Bruneck tehdy tvořily jen dvě řady domů a jedna ulička. Až později se město rozšířilo o dodnes částečně zachovanou městskou zeď a příkopy. Hrad byl tehdy obýván a získal dnešní podobu. Dnes se v něm nachází Messner Mountain Museum Ripa.

Hora s hradem je pro obyvatele Brunecku svatá, protože připomíná slavnou minulost. Stačí udělat jen pár kroků z města plného obchodů a můžete si užívat toto klidné místo. Panuje tu téměř magická atmosféra. Jakmile se tu v tichu oddáte výhledům na město a údolní kotlinu, už se vám odtud nikdy nebude chtít.

Trocha folkloru v blízkosti apartmánu v městě Bruneck
V obci Dietenheim stojí Jihotyrolské zemské muzeum folklóru. Tady se dozvíte vše o selských tradicích i tvarech domů a statků v celém Jižním Tyrolsku. Na ploše s rozlohou čtyř hektarů stojí rekonstruované selské domy z období mezi 15. a 19. stoletím, s původními kuchyněmi, světnicemi, ložnicemi, stájemi, mlýny, dílnami, zahradami a s poli. Krávy, kozy, ovce i kočky se na prostranstvích muzea volně pohybují stejně jako ve skutečném životě sedláků, u rybníka kejhají husy a batolí se kachny. Kromě toho tu lze pozorovat pečení chleba nebo stříhání ovcí.

S pýchou a krojem
Stejně jako ostatní vesnice v údolí Pustertal mají také obce patřící k Brunecku své vlastní posvícení. Scházejí se na něm všichni - i ti, kteří už nějakou dobu bydlí a pracují někde úplně jinde. Slavnost je veselá a také trochu hlučnější, protože hudební kapely to rozjíždějí na plné pecky a žádná nechce zaostat. Tento den je také přehlídkou pěkných starých krojů. Až do 18. století platily v Jižním Tyrolsku předpisy pro oblékání, aby bylo podle oblečení patrné, ke které vrstvě člověk patří. Z těchto dob pocházejí kroje - selská móda, která se i později vyvíjela, takže dnes se každé údolí a vesnice navzájem podle krojů, jejich barev a střihů, odlišují. Při velkých slavnostech kostelů neboli posvíceních a také při jiných příležitostech vytahují ze skříní kroje také obyvatelé města Bruneck. Slavnostnímu oblečení tu říkají „Sunntagiwond“ a smí se oblékat jen tehdy, když se potkávají obyvatelé Pustertalu.

Trh všech trhů
Trh ve vesnici Stegen byl poprvé úředně zmíněn už v roce 1242. Sedláci z celého údolí Pustertal i z jeho bočních údolí proudili v říjnu na trh, aby prodali či nakoupili dobytek, obilí a nářadí. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších trhů v Tyrolsku. Trh „Stega Morscht“, jak mu místní říkají, je i dnes největší v Pustertalu a těší se oblibě i u zahraničních návštěvníků. Podle lidových tradic musí na trh do Stegenu každý, kdo chce přestát zimu. Začíná každý rok 26. října. Říká se mu „Rakouský den“, protože v Rakousku mají v tento den svátek, čehož mnoho Rakušanů využívá k návštěvě. Druhý den trhu je vyhrazen dobytčímu trhu, dříve se obchodovalo hlavně s dobytkem. Poslední den nese název „Menschnmorscht“ (trh lidí), využívali jej k hledání práce děvečky a čeledíni. Trh dnes pro sedláky není významný pro obchodní stránce, jak tomu bývalo dříve. Stejně jako v minulosti je však velkou lidovou slavností, při které se nabízejí všemožné speciality z údolí Pustertal.

Proč strávit dovolenou v Brunecku?
  • Příjemné procházky po starém městě Brunecku
  • Ideální výchozí místo pro aktivní dovolenkáře a na lyže na Kronplatz
  • Trh ve vesnici Stegen a další selské tradice ve vesnicích Brunecku

Apartmány a pokoji

Nalezeno pro vás: 24 Statky