V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.

Dovolená na statku v Prettau: malá velká obec

prohlédnout statky ▼
Dovolená na statku v Prettau
Nejlépe se odpočívá daleko od městského hluku a shonu. Během dovolené na statku v obci Prettau zapomenete na každodenní starosti a stres.

V nejzazší části údolí Tauferer Ahrntal se nachází nejsevernější vesnice Itálie. Jedná se o Prettau, k níž patří také osada Kasern. Zvyknout si je nutné na zdejší teploty. Obec Prettau se rozkládá na území s nadmořskou výškou mezi 1.325 a 3.499 metry. Pokud chcete prchnout z města před letním vedrem, budete se cítit velmi dobře na túrách po Zillertalských Alpách a po pohoří Hohe Tauern. Poloha Prettau není jen zárukou příjemného chladu v letních měsících, ale zaručuje i dostatek sněhu v celé oblasti. Turisté se sněžnicemi tak mají před sebou široký výběr různých tras po přírodním parku Rieserferner. Kdo se rozhodne pro ubytování v apartmánu v Prettau, bude nadšený ze široké nabídky turistických příležitostí a také z čistého horského vzduchu. Ujít byste si neměli nechat prohlídku důlní šachty v Prettau. V ukázkových štolách se návštěvníci dozvědí zajímavosti o dobývání mědi a o práci horníků. Stále více lidí s nemocemi dýchacích cest vyhledává štoly kvůli jejich klimatu a vzduchu bez přítomnosti pylů.

Dovolená na statku v Prettau: chladné klima, šikovné ženy
Z nouze vznikají dobré nápady. Když šachty na těžbu mědi v Prettau ukončily v roce 1893 po 500 letech své fungování, přišlo o své příjmy asi 40 rodin. Tehdejší farář přišel s nápadem, aby ženy začaly vydělávat na obživu paličkováním. Díky finanční podpoře šlechtického majitele dolu odjely tři nadané ženy do Vídně, aby se tam naučily uměleckou techniku výroby krajek. Už o rok později byla v Prettau otevřena paličkovací škola, kde se tomuto řemeslu učily mladé krajkářky. Doma předávaly toto umění starším ženám a někdy i dokonce mužům. O krajky z údolí Ahrntal byl zanedlouho zájem po celé zemi i v zahraničí. Krajkářky pracovaly denně až 17 hodin. Jejich mzda byla poměrně nízká – často docházelo k přímé směně krajek za potraviny. První světová válka však znamenala ztrátu kontaktu s Čechami, odkud přicházely suroviny. Paličkování se zde obnovilo až ve 30. letech minulého století, přízi už sem ale vozili z Milána. Umělecké paličkování přichází ke slovu i nyní. Používá se na blůzách krojů, na slavnostním oblečení a jako ozdoby vánočních stromků. Ženy z Prettau jsou dodnes pyšné na své umění a rády je představují při akcích v Prettau nebo v návštěvnickém centru přírodního parku v Kasern.

Nosiči Tauernträger
Vrchol Klockerkarkopf v Zillertalských Alpách patří k obci Prettau a tvoří nejsevernější bod Itálie. V hostinci v osadě Kasern si bylo dříve možné vypůjčit rukavice, pohorky a kabáty a vydat se přes rakouskou hranici. Oblečení se pak vracelo v jiném hostinci na druhé straně průsmyku a bylo si je možné vzít i na cestu zpátky. Mnoho místních obyvatel si na živobytí vydělávalo tím, že nosili na zádech do Rakouska přes hory a hranici koše se zbožím. Říkalo se jim Tauernträger – nosiči v Taurech.

Poutní místo kousek od apartmánu v Prettau
Dříve sloužil horníkům jako kaple, dnes je kostel Svatého Ducha oblíbeným poutním místem. Legenda říká, že na místě, kde dnes stojí, bylo možné slyšet zvuky zvonku v podzemí. Když lidé začali na tom místě kopat, aby odhalili zdroj zvuku, nalezli obraz Ducha svatého. Chtěli obraz odnést pryč, ten se však stále a nevysvětlitelně vracel na místo nálezu. Lidé to začali považovat za boží znamení a rozhodli se na tomto místě postavit kostel, který zasvětili Duchu svatému. K božímu stánku se je možné nejlépe dostat křížovou cestou, která začíná ve vesnici Kasern. Cesta vede kolem zastřešených dřevěných sloupů s reliéfy. Vytvořili je žáci a studenti řezbářské školy v obci St. Jakob v údolí Ahrntal a zobrazují utrpení Ježíšovo. Obec jinak vyzařuje téměř středomořský klid. Nepřekvapí proto, že se dovolenkáři na statku v Prettau rádi procházejí po této křížové cestě. Nikde jinde nenaleznou větší klid než v okolí kostelíku Svatého Ducha.

Proč strávit dovolenou v Prettau:
  • Protože stará vesnice jednoduše stojí za vidění
  • Sledování krajkářek přímo při práci
  • Zima bohatá na sníh, ideální místo na běžky a výlety na sněžnicích