V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.
WEB
Back Home
Dovolená na statku v Nejjižnější cíp Jižního Tyrolska

Dovolená na statku v Nejjižn?jší cíp Jižního Tyrolska - Pokoje k pronájmu nebo apartmány v Jižním Tyrolsku

Dovolená na statku v nejjižnějším cípu Jižního Tyrolska – tak trochu stranou, ale přitom je to všude kousek.

Nejjižněji položený jih Jižního Tyrolska není žádnou odloučenou oblastí, do které nikdy nikdo nevkročil. Zdejší nížina, kterou protíná řeka Etsch, historicky platí za důležitý most mezi severem a jihem Evropy. Už za starého Říma tudy vedla kulturní a obchodní cesta Via Claudia Augusta. A také později bylo údolí Etschtal jižně od Bolzana důležitou obchodní zastávkou. Obchod přinášel také čilou kulturní výměnu, což stálo u zrodu jedné jazykové zvláštnosti. S výjimkou Bolzana naleznete právě zde jihotyrolské obce, kde se hovoří převážně italsky.

Dovolená na statku v nejjižnějším cípu Jižního Tyrolska
Leifers – nejmladší město Jižního Tyrolska – je dobrým příkladem směsice německo-rakouské a italské kultury. Mluví se tady smíšenou formou dialektů, jejichž srozumitelnost dělá problémy i některým Jihotyrolanům. Také v dalších ohledech je nejjižnější cíp Jižního Tyrolska potomkem severu a jihu. Například po stránce přírody. Na jedné straně dominují zimní krajině sněhem pokryté stráně a vrcholy hor. Husté lesy se táhnou až do nadmořské výšky přesahující 2.000 metrů, jen tu a tam je přerušují malé osady a samoty. Na druhou stranu především v údolí panuje mírné, téměř středozemní počasí, které prospívá rozšířenému pěstování ovoce a vína. Tento jižní ráz Jihotyrolské nížiny je znatelný nejlépe v místě Castelfeder. Vegetace tohoto kopce ležícího mezi obcemi Auer, Montan a Neumarkt připomíná řecké stepní oblasti. Jeho vrchol je kromě toho ozdobený řadou starých zřícenin. Už jen kvůli nim se výlet na tento kopec vyplatí.

Hora volá
Tento filmový titul jihotyrolského režiséra Luise Trenkera byste si tu měli na každý pád vzít k srdci. Z apartmánu v nejjižnějším cípu Jižního Tyrolska můžete vyrazit na nejrůznější turistické trasy, příroda se tu představuje v zajímavých pohledech. Vedle biotopu Castelfeder to platí také pro přírodní park Trudner Horn, který se vyznačuje ohromnou rozmanitostí zvířat a rostlin. Objevovat je můžete na 400 kilometrech značených stezek. Jelikož řada obcí, jako například Montan, Neumarkt a Salurn, přímo sousedí s národním parkem, ocitnete se jen kousek od turistických tras. Nezapomeňte ani na procházku soutěskou Bletterbachschlucht zapsanou na seznamu UNESCO. Jedná se o výkladní skříň historie Země. Kdo dává přednost výletům na kole, nepřijde zkrátka: Síť cyklostezek se v posledních desetiletích značně rozšířila. K poznávání okolní krajiny se obzvlášť hodí cyklotúry po stezce Etschradweg vedoucí podél stejnojmenné řeky nebo po trase staré železnice Fleimstalbahn. Cyklovýlet z obce Pfatten k jezeru Kalterer See nebo k jezerům Montiggler Seen slibuje navíc kromě krásné horské a jezerní krajiny také vítané ochlazení po dni stráveném v sedle bicyklu.

Řeka Etsch brala i dávala
Ne vždy příroda z Jihotyrolské nížiny ukazovala jen svou přívětivou tvář. Většinu vesnic jako Auer nebo Neumarkt pravidelně zaplavovala řeka Etsch a musely být znovu a znovu vystavěny. Tato okolnost však měla za následek ocenění pro Neumarkt, který v roce 2014 obdržel titul nejhezčí vesnice Itálie. Může za to tradiční jádro obce s uličkou lemovanou podloubími a benátsky vyhlížejícími starými domy. Také centra obcí Salurn a Auer si uchovaly svou historickou jiskru. Nad Salurnem navíc trůní hrad Haderburg, na kterém se každoročně konají různé akce se středověkou atmosférou.

Druhá strana kultury
Kultura není jen historie, musí ji být možné také prožívat. V Jihotyrolské nížině to lze přímo vydatně. Mnoho tradičních slavností a církevních svátků, jako jsou například svátek Altmauerfest v obci Auer a Laubenfest v Neumarktu konané v květnu a srpnu, naplní životem vesnické uličky. Velmi živo je také při masopustním průvodu „Perkeos Maschggra“, který je na programu každým druhým rokem v únoru v Salurnu. Celá vesnice je během něj na nohou. Oblast je proslulá také svými víny a tradičním sklepením, což se také patřičně slaví. Lahodný mok je centrem zájmu při slavnostech „Blauburgundertagen“ v obci Montan. V Auer se zase slaví při ochutnávkách „Unterlandler Weinkosttagen“.

Proč strávit dovolenou v nejjižnějším cípu Jižního Tyrolska?