&noscript=1 /> Pečeť kvality: kritéria jihotyrolských šenků
 
[Translate to Czech:] Qualitätskriterien
[Translate to Czech:] Qualitätskriterien

Roter Hahn: kdo získá pečeť kvality?

Šenky

Naše kritéria kvality

Kdo obdrží pečeť kvality?

Všechny zemědělské a vinařské podniky doporučené v časopise "Bäuerlicher Feinschmecker" vybral "Roter Hahn" a udělil jim pečeť kvality. Rozhodující byla mimo jiné tato kritéria:

Všechny zemědělské a vinařské podniky doporučené v časopise "Bäuerlicher Feinschmecker" vybral "Roter Hahn" a udělil jim pečeť kvality. Rozhodující byla mimo jiné tato kritéria:

 • Über 80% der Produkte stammen vom eigenen Hof und von anderen landwirtschaftlichen Betrieben in Südtirol.
   
 • Über 30% der Produkte stammen vom eigenen Hof und Feld.
   
 • Es sind keine Fertiggerichte zugelassen. Auf der Speisekarte stehen nur Gerichte, die zu 100% hausgemacht sind.
   
 • Den Gästen werden mindestens 3 hausgemachte Säfte angeboten.
   
 • Die in der Küche verwendeten Eier kommen aus Südtiroler Freilandhaltung.
   
 • Die angebotenen Destillate stammen aus bäuerlicher Produktion in Südtirol.
   
 • Zusatzkriterium für Buschenschänke: Den Gästen wird nur Wein aufgeschenkt, der zu 100% vom eigenen Weinbauernhof stammt.
   
 • Zusatzkriterium für Hofschänke: Die Gäste erhalten Gerichte mit Fleisch vom eigenen Bergbauernhof.

Více než 80 % produktů pochází z našeho vlastního statku anebo z dalších statků v Jižním Tyrolsku.

 

Více než 30 % produktů pochází z našeho vlastního statku a pole.

 

Není povoleno podávat hotová jídla. Na jídelním lístku jsou pouze pokrmy, které jsou 100% domácí výroby.

 

Hostům nabízíme alespoň 3 domácí šťávy.

 

Vejce používaná v kuchyni pocházejí z jihotyrolského volného chovu.

 

Nabízené destiláty pocházejí ze zemědělské produkce v Jižním Tyrolsku.

 

Další kritérium pro Buschenschank: Hostům se podává pouze víno, které pochází ze 100 % z vlastních vinic.

 

Další kritérium pro Hofschank: Hostům se podávají pokrmy s masem z vlastního horského statku.

 

Přečtěte si více zpět

Roter Hahn

Příslib kvality

“Roter Hahn” je zastřešující značkou pro 4 nabídky na venkově v Jižním Tyrolsku: dovolenou na statku, kvalitní selské produkty, šenky a venkovská řemesla. Zde se dozvíte o všech kritériích spojených s udělením pečeti kvality.